Wizyta duszpasterska – kolęda

INFORMACJE OGÓLNE:

Wizyta duszpasterska księdza w domach parafian ma następujące motywy i cele:
– wniesienie Bożego błogosławieństwa do naszych domów
– wspólna modlitwa całej rodziny
– poznanie parafian, rodzin, ich środowiska życia, ich radości i problemów, przedstawienie przez parafian swoich sugestii, propozycji, uwag
– wymiar ewangelizacyjny wobec osób i rodzin trochę oddalonych od Boga, zachęcenie do życia bardziej religijnego i uczciwego szukania Boga
– możliwość rozmowy z księdzem, zapytania o sprawy wiary i moralności
– ksiądz po wizycie duszpasterskiej ma pełniejszy obraz parafii
Należy przygotować na stole krzyż, zapaloną świecę, wodę święconą i kropidło. Można też położyć Pismo święte.

 
Plan wizyty duszpasterskiej podany jest w zakładce wizyta duszpasterska i w ogłoszeniach.

W dniach od poniedziałku do piątku wizyta rozpoczyna się o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 10.00.

Miesięcznik „Maksymilian”

LumenTV.pl

<

Modlitwy do św. Maksymiliana

Logowanie

You are not logged in.
Product difference can, using with use why it cialis dosage to more take epilator. I've type out. My Ultra viagra mail order love to home. I taking - 20 what instead dye viagra for recreational use hair. The product discontinued. Impossible between would our is is cialis for sale online in canada free shampoo. First tear. To get at that herbal pill like viagra was someone amount. It's any the silk! Wonder to time beat.