• Sakrament chrztu
  • Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. i Rocznicy
  • Sakrament bierzmowania
  • Sakrament pokuty
  • Sakrament namaszczenia chorych i duszpasterstwo chorych
  • Sakrament małżeństwa
  • Pogrzeb katolicki