Powstała w naszej parafii grupa Caritas. Osoby z tej grupy będą pełniły dyżur raz w tygodniu w każdy czwartek w godz. 19.00 – 20.00 w salce koło dolnego kościoła (wejście od strony zakrystii). Mogą przychodzić w tym czasie osoby, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Każdy z nas może też zgłaszać osoby, które takiej pomocy potrzebują.

http://www.warszawa-praga.caritas.pl/