3 Gromada Józefowska

Czuwaj!

3 Gromada Józefowska należy do Stowarzyszenia Skautów Europy. Gromada działa na terenie parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do wilczków zaproszeni są wszyscy chłopcy w wieku od 8 do 12 lat. W ciągu roku szkolnego spotykamy się co dwa tygodnie na zbiórkach. Oprócz zbiórek, w wakacje wyjeżdżamy na trwający tydzień obóz, a w okres ferii zimowych na kilkudniowe zimowisko.

Zbiórki to cenny czas, który wykorzystujemy na poznawanie licznych technik harcerskich. Wspólnie bawimy się w dobrej atmosferze. Jednym z celów gromady jest tzw. Szczęśliwa rodzina – to właśnie o taką atmosferę chcemy zadbać na naszych zbiórkach.

Pełnowymiarowa gromada składa się z dwudziestu czterech wilczków. Gromada podzielona jest na cztery szóstki: białą, czarną, brązową i brunatną. Na czele każdej szóstki stoi jej przedstawiciel zwany szóstkowym.

Zbiórki rozpoczynamy apelem pod naszym kościołem o godzinie 9:00. Następnie przechodzimy na miejsce zbiórki, zwykle jest to pobliski las. Na każdej zbiórce robimy Skałę Narady. Jest to chwila poświęcona kwestiom dydaktyczno-wychowawczym. Zbiórki kończymy w tym samym miejscu o godzinie 12:00

Na wszystkich naszych zbiórkach inspirujemy się książką „Księga dżungli”, która jest wspaniałym narzędziem wychowawczym. Historie przedstawione w utworze R. Kiplinga są doskonałym narzędziem dydaktycznym.

Aktywności wilczkowe są znakomitą alternatywą dla spędzania wolnego czasu przed komputerem i telewizorem.

Formacja harcerska dla dzieci jest nie tylko możliwością przekraczania granic wyobraźni, ale i wychowaniem w duchu chrześcijańskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych chłopców w wieku 8-12 lat do powiększenia naszej Gromady.

Kontakt:  Akela: Jan Trojanowski

tel. 576 369 534

janektrojanowski2@gmail.com