Kółka Żywego Różańca są obecne w parafii od początku jej istnienia. W kronice parafialnej jest zapis z roku 1984, że spotkania modlitewne Kółek Różańcowych odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Obecnie jest osiem Kółek Żywego Różańca, w tym jedno męskie i jedno Rycerzy Niepokalanej

Spotkania osób należących do Żywego Różańca odbywają się obecnie w kościele w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Plan spotkania:

17.00 – konferencja

17.30 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – Msza św. w intencjach Żywego Różańca.

Główną zelatorką jest Pani Jadwiga Wojciechowska.

Członkowie Kółek Różańcowych są zobowiązani do odmawiania jednej dziesiątki różańca dziennie. Po wprowadzeniu zmian przez bł. Papieża Jan Pawła II i dodaniu pięciu nowych tajemnic, mamy obecnie 20 tajemnic całego różańca. Każde kółko liczy więc 20 osób, aby mogło ono razem odmówić każdego dnia cały różaniec. Czasopismem formacyjnym Żywego Różańca jest “Różaniec” wydawany przez Siostry Loretanki w Rembertowie. Zapraszamy na stronę internetową tego czasopisma  https://www.rozaniec.eu/

 Zapraszamy nowe osoby, które chciałyby włączyć się w stałą modlitwę różańcową.