Dom zakonny Ojców Szensztackich
Instytut Ojców Szensztackich
ul. Nowowiejska 12
05-410 Józefów k. Warszawy
tel. +48 22 789 55 60
fax. +48 22 789 21 83

Szkoła Podstawowa nr 76
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych i Gimnazjum nr 101
przy Zespole Szkól
nr 111
ul. Poezji 5
04-994 Warszawa
tel. +48 22 872 92 71

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im Św. Pawła z Tarsu
ul. Poezji 19
04-994 Warszawa
tel. +48 22 789 14 02

Dom Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
im. Krystyny i Wiktora Powalskich
ul. Starczewska 8
04-992 Warszawa
tel. +48 22 612 70 96