Odwiedziny chorych odbywają się w pierwsze piątki miesiąca od godz. 9.30.

Na terenie parafii istnieją cztery domy opieki w których łącznie jest około 100 podopiecznych – osób starszych i chorych wymagających stałej opieki. Są też osoby chore i starsze mieszkające w swoich domach rodzinnych mieszkających samotnie lub z rodziną. Ksiądz odwiedza te wszystkie osoby chore i starsze w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.30. Chorzy mają wówczas możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty, namaszczenia chorych i przyjęcia Komunii Świętej.

W zakrystii lub kancelarii można zgłaszać kolejne osoby , które chciałyby  korzystać z posługi kapłana w pierwsze piątki miesiąca.