ZAPROSZENIE
na
I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie – Błotach.

Zebranie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021 r. w sobotę o godzinie 19 : 00 w domu parafialnym.

Porządek zebrania:
1. Przywitanie
2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia.
3. Sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności.
5. Głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy również na zebranie wszystkie inne osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, jak również zamierzające wstąpić do Stowarzyszenia jako jego członek.

 

Zarząd Stowarzyszenia
p.w . Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
przy Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie – Błotach.