W naszej parafii – w budynku plebanii – funkcjonuje biblioteka dostępna dla wszystkich chętnych. Można z niej korzystać w

  • zwykłe niedziele od godz. 9.00 do 13.00
  • w pierwsze niedziele miesiąca od godz. 10.40 do 13.00.

W przyszłości planujemy stworzyć możliwość wypożyczania ciekawych i dobrych filmów. Opiekunem biblioteki jest Pani Krystyna Ławecka.

Serdecznie zapraszamy.