Na terenie parafii funkcjonują cztery domy opieki, w których łącznie mieszka około 100 podopiecznych – osób starszych i chorych wymagających stałej opieki. Są też osoby chore i starsze mieszkające w swoich domach rodzinnych mieszkających samotnie lub z rodziną.

Ksiądz odwiedza wszystkich potrzebujących – osoby chore i starsze – w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.30. Chorzy mają wtedy możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty, namaszczenia i przyjęcia Komunii Świętej.

W zakrystii lub kancelarii można zgłaszać zapotrzebowanie na posługę kapłańską w pierwsze piątki miesiąca.

Odwiedziny chorych w pierwsze piątki miesiąca od godz. 9.30.