Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10). Oto w stajni betlejemskiej narodził się z Maryi Dziewicy Syn Boży – Jezus Chrystus. Przyszedł na świat w trudnych warunkach, aby być razem z nami, nieść radość i nadzieję oraz obdarzać łaską zbawienia. Dzięki temu każdy człowiek otrzymał nową godność – godność dziecka Bożego. Na ten błogosławiony i natchniony czas świętowania pamiątki Narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa życzę docenienia daru życia każdego człowieka; otwarcia się na strumień łask płynący od Jezusa. Życzę głębokiej wiary, żywej nadziei i ofiarnej miłości. Życzę, abyście wpatrywali się w Świętą Rodzinę i jeszcze mocniej dbali o miłość, wierność i szacunek w Waszych rodzinach i wspierani łaską sakramentu małżeństwa pokonywali wszelkie trudności, jakie spotykacie na drogach życia. Niech obecność Chrystusa każdego dnia pozwoli nam wzrastać “w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi”. Szczęść Boże!

Ks. Proboszcz

  • Dziękuję osobom, które przygotowały w tym roku szopkę w naszym kościele: Panom: Zbigniewowi Opolskiemu, Bogdanowi Kondejowi i Michałowi Opolskiemu. Dziękuję panu Janowi Wilczkowi za transport choinek, ministrantom i lektorom za służbę liturgiczną oraz za ustawienie i dekorowanie choinek. Dziękuję chórowi z p. Zbigniewem Siekierzyńskim za piękny śpiew przed Pasterką i podczas liturgii, pani Marii Błońskiej i panu Jackowi Jurkowi za sprzątanie kościoła. Dziękuje również panu Markowi Piotrowskiemu i pozostałym osobom, które włączyły się w przygotowanie posiłków po roratach.
  • W ciągu dzisiejszego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, kolejne Msze św. o godz. 10.00, 12.00 i 17.00. Natomiast 26 grudnia, w święto św. Szczepana, Msze św. będą celebrowane o godz. 8.00, 10.00 i 12.00 (nie będzie Mszy św. godz. 17.00). Sakrament chrztu św. będzie udzielany 26 grudnia na Mszy św. o godz.12.00.