Uroczystości pogrzebowe odbywają się po uzgodnieniu terminu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • akt zgonu
  • dokument potwierdzający posiadanie miejsca pochówku (grobu) – wystawia organ zarządzający cmentarzem (parafia lub zarząd)
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
  • jeśli zmarły jest spoza terenu parafii potrzebna jest zgoda miejscowego księdza proboszcza