Sakrament chrztu jest udzielany w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.00. Prosimy jednak wcześniej upewnić się odnośnie planowanego terminu, dlatego, że zdarzają się wyjątkowe sytuacje kiedy chrzest nie może być udzielony w tych wskazanych dniach lub godzinach.

Rodzice i chrzestni z naszej parafii uczestniczą w przygotowaniu do sakramentu chrztu w czwartek w kościele o godz. 20.00  przed niedzielą chrztu.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu

  • akt urodzenia dziecka
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • zgoda parafii miejsca zamieszkania, jeśli rodzice z dzieckiem nie mieszkają na terenie naszej parafii
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, dokładny adres aktualnego i faktycznego zamieszkania)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji chrzestnego

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

  • ukończone 16 lat
  • praktykujący katolik, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię
  • prowadzenie życia zgodnego z wiarą (nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym)
  • zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, o możliwości pełnienia funkcji chrzestnego (jeśli nasz parafianin chce być chrzestnym w innej parafii powinien zgłosić się po zaświadczenie do kancelarii i uczestniczyć w przygotowaniu w czwartek w kościele o godz. 20.00  przed niedzielą chrztu)