Sakrament małżeństwa udzielany jest po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Wymagane dokumenty:

  • aktualna, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryka chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej; wykaz katechez w parafiach naszej diecezji (cykl zamknięty – wszystkie konferencje w tej samej parafii):   http://www.diecezja.waw.pl/dr/2811
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny