Sakrament pokuty (spowiedź)

  • w niedziele podczas Mszy Świętej
  • w dni powszednie 15 minut przed Mszą Świętą
  • w pierwsze piątki miesiąca od godz. 17.00