• Kuria diecezji warszawsko-praskiej informuje, że w związku z motu proprio papieża Franciszka Traditionis Custodes ogłoszonym dnia 16 lipca br. – nie można od dnia ogłoszenia dokumentu sprawować Mszy Świętych w rycie nadzwyczajnym bez pozwolenia Biskupa Ordynariusza. Pełen Komunikat Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego można przeczytać na stronie parafii.
 • Dziś po raz pierwszy obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Został on ustanowiony przez papieża Franciszka na IV niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia św. Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Z tej okazji odpust zupełny mogą uzyskać osoby starsze uczestnicząc w jednej z Mszy św. odprawianych z okazji tego Światowego Dnia. Udziela się także odpustu tym wszystkim, którzy w tym Dniu wykonają “uczynek miłosierdzia”, odwiedzając samotną osobę starszą.
 • Dziś także na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego obchodzimy dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie. Ordynariusz Diecezji Ksiądz Biskup Romuald Kamiński ogłosił zbiórkę do puszek na rzecz poszkodowanych, która odbędzie się w przyszłą niedzielę – 1 sierpnia.
 • Również dzisiaj po każdej Mszy św. będziemy święcili pojazdy. Proszę kierowców o poruszanie się jak co roku: wjazd bramą od ul. Ks. Walczewskiego, a wyjazd bramą od ul. Sarniej.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi w tym tygodniu:
  – w poniedziałek, środę i czwartek po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00,
  – w piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 24.00.
 • Koło Żywego Różańca, które działa przy naszej parafii od samego początku jej istnienia zaprasza do przyłączenia się do Róż Różańcowych. Z podjęciem modlitwy różańcowej związane są łaski dla całych rodzin. Szczegóły u głównej zelatorki p. Barbary Jankowskiej. tel: 661-289-653
 • Dziękuję za ofiary na rzecz przebudowy Ołtarza.     
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy o Miłosierdzie Boże, do codziennego odmawiania różańca, Adoracji Najświętszego Sakramentu, do częstego uczestnictwa we Mszy św. oraz do czytania prasy katolickiej.
 • Polecam modlitwie wszystkich parafian udających się na wakacyjny wypoczynek.

 

Komunikat w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka Listu Apostolskiego w formie Motu proprio „Traditionis custodes”

Przewielebni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

W miniony piątek, 16 lipca 2021 roku, papież Franciszek ogłosił List Apostolski w formie Motu proprio Traditionis custodes (Strażnicy Tradycji), którym wprowadził nowe zasady odnośnie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. Jak zapewne wiecie, na terenie diecezji warszawsko-praskiej w kilku kościołach parafialnych celebrowane były liturgie według Mszału Rzymskiego z 1962 r., pragnę zatem przekazać Wam, jakie decyzje podjąłem w kontekście wskazań Motu proprio Ojca Świętego.

Po pierwsze papież Franciszek zobowiązał biskupów do wskazania odpowiedniego miejsca, gdzie dalej sprawowana będzie Eucharystia według Mszału św. Jana XXIII[1]. Zanim jednak wskażę odpowiednie miejsce, chciałbym wpierw zasięgnąć opinii Księży Proboszczów tych miejsc, gdzie wierni dotychczas gromadzili się na Eucharystii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i upewnić się, że nie były to wspólnoty, w których podważano ważność i prawowitość reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży[2]. Po konsultacjach z Księżmi Proboszczami podejmę decyzję i wskażę miejsce w naszej diecezji gdzie sprawowana będzie liturgia eucharystyczna w rycie nadzwyczajnym.

Po drugie, zgodnie z Motu proprio Traditionis custodes, od dnia 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Powinni oni zatem zwrócić się do Ordynariusza miejsca z pisemną prośbą o możliwość celebrowania Mszy świętych w rycie nadzwyczajnym[3]. Proszę zatem, aby ci, którzy spełniają warunki podane w Motu proprio (umiejętność posługiwania się Mszałem Rzymskim z 1962 r., znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych) do końca sierpnia 2021 r. złożyli w kurii odpowiednie podanie. Wówczas, w stosownym czasie, powołany zostanie delegat, który nie tylko zadba o celebracje liturgiczne, lecz także, ożywiony miłością pasterską i poczuciem komunii, będzie otaczał wiernych duszpasterską troską[4].

Po trzecie nowo wyświęceni kapłani, którzy chcieliby sprawować Mszę św. w rycie nadzwyczajnym, muszą zwrócić się z formalną prośbą do biskupa diecezjalnego. Ja zaś zobowiązany jestem do skonsultowania ich kandydatur ze Stolicą Apostolską i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii mogę wyrazić zgodę na celebrowanie przez nich Mszy św. w rycie nadzwyczajnym.

Drodzy Bracia i Siostry, zgodnie z prośbą, jaką skierował do biskupów papież Franciszek w swoim liście do Motu proprio – „proszę Was o czuwanie, by każda liturgia była sprawowana godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykańskim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia”[5] – zamierzam w najbliższym czasie odnowić skład Komisji Muzyki Sakralnej i powołać w naszej diecezji Komisję Liturgiczną. Obie komisje opracują jasne zasady pomocne nam wszystkim w zadbaniu o godziwość, dyscyplinę i piękno liturgii w diecezji warszawsko-praskiej, zarówno tej sprawowanej w rycie zwyczajnym, zgodnej z dekretami Soboru Watykańskiego II i będącej jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego[6], jak i liturgii sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w wyznaczonym przeze mnie miejscu.

Do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie Eucharystia według Mszału Rzymskiego z 1962 r. oraz powołania prezbitera, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad tą grupą, zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski