Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej Ks. Bp Romuald Kamiński wydał DEKRET dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii.

Ks. Biskup podkreśla, że wyrazem naszej odpowiedzialności i  miłości są reguły bezpieczeństwa i higieny oraz ich przestrzeganie. 

Ordynariusz przypomina dotychczasowe zasady oraz przekazuje dodatkowe postanowienia:
1. Udzielona na początku pandemii dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. nadal obowiązuje.
2. Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać wszyscy przebywający w budynkach kościelnych i parafialnych, duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii., nie zaś koncelebransów. Kapłani i szafarze nadzwyczajni mają obowiązek używania maseczek podczas udzielania Komunii Świętej.
3. Prosimy o zachowywanie dystansu społecznego: w „strefie czerwonej” 1 osoba na 7 m² w związku z tym na Mszach świętych i nabożeństwach w naszej świątyni może uczestniczyć do 63 osób.
4. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej.
5. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości. Jeśli w najbliższych dniach pojawią się inne, szczególne okoliczności w tej materii, będziemy informować o ewentualnych nowych zaleceniach w oddzielnym komunikacie.
6. Spotkania grup formacyjnych, jeśli nie są w tych dniach konieczne, należy odłożyć. Jeśli według duszpasterzy powinny się odbyć, to może w nich uczestniczyć: w „strefie czerwonej” do 7 osób przy zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz przy użyciu maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk.
Cały Dekret jest dostępny na stronie https://diecezja.waw.pl/.